Dani organske proizvodnje 2010

U avgustu 2010. održan je Sajam organskih proizvoda ispred BBI centra. Dr. Ćorić, kao koordinator Asocijacije organskih proizvođača Kantona Sarajevo primila je zahvalnicu za doprinos u organizaciji sajma.

Foto