Deset zapovijedi za uspješnost malih i srednjih poduzetnika

Leo lentz

Iscrpan priručnik namijenjen je malim i srednjim preduzetnicima.
Autor kombinira teoretska poslovna načela sa izrazito praktičnim savjetima o primjeni na području analize poslovanja firme (sabosti i jake strane mogućnosti), poslovne politike firme [marketing, prodaja, proizvodnja) i operativnih sistema organizacija, kvalitetni kadrovi, logistika, menadžment, informacijski sistemi itd.).

Dr. Leo Lentz holandski je biznismen i univerzitetski predavač s bogatim iskustvom u malim i velikim firmama (Unilever, Philip Morris) u kojima je radio kao savjetnik ili član uprave. Svoj je priručnik prilagodio Hrvatskoj, u kojoj e preko NMCP-a u nekoiko navrata gostovao kao savjetnik nekoliko poduzetničkih firmi.