Reishi

Kineski naziv Reishi gljive "ling zhi" u prijevodu znači "biljka s duhovnom snagom", a budisti je zovu " gljiva koja donosi besmrtnost".

Možda najveća potencijalna ljekovita korist Reishi je njena mogućnost da jača imuni sistem ljudskog organizma. Reishi - Ganoderma Lucidum sadrži visoku koncentraciju organskog Germanijuma, polisaharide i tripertene. Ove aktivne komponente dokazano jačaju naše imunološke ćelije i jačaju naš imuni sistem.

Reishi gljive imaju veoma široku primjenu. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini Ganoderma lucidum pomaže u boljem funkcionisanju i služi za tretiranje bolesti pet ključnih organa kod ljudi - srce, pluća, jetra, pankreas i bubrezi. Ganoderma lucidum se može koristiti za liječenje raznih bolesti ljudskog organizma uključujući: respiratorna, kardiovaskularna, digestivna, neurološka i endokrinološka oboljenja. Sve ove navedene bolesti a i mnoge druge, Ganoderma uspešno liječi zahvaljujući najvažnijem efektu "podrška suštini i obezbjeđenju korijena vitalnosti ljudskog organizma" - poboljšanjem imuniteta ljudskog organizma. Reishi pomažu regulaciji cijelog tjelesnog mehanizma i metabolizma - da osiguraju da svi organi rade normalno.

Dejstvo gljive Ganoderme Lucidum na tumor

Glavni uzrok razvoja tumora kod ljudi je slab tjelesni imunitet. Najbolji efekat u borbi protiv tumora Ganoderma Lucidum postiže regulacijom i aktivacijom imunog sistema, naročito povećavanjem tjelesnog imuniteta - povećavanjem sposobnosti samoodbrane ljudskog organizma protiv tumora.

Najveći dio istraživanja antitumornih efekata gljiva sprovedena je u Japanu. U Istraživačkom institutu Nacionalnog centra za rak u Tokiju, Ikekawa i saradnici ispitali su već davne 1969. na miševima kojima su prethodno presadili sarkom 180, antitumorno delovanje ekstrakata jestivih gljiva, što su 5 godina kasnije potvrdili i proširili Hamuro i Chihara u zajedničkom istraživanju toga instituta i poznate prehrambene kompanije Ajinomoto.

Osnovni rezultati tih i brojnih drugih istraživanja su slijedeći:

  • Lentinula edodes (shiitake) - stopa kočenja rasta tumora iznosi 80,7 %, s potpunim povlačenjem tumora u 6 od 10 slučajeva;
  • Coriolus Versicolor - stopa kočenja tumora iznosi 77,5 %, s potpunim povlačenjem tumora u 4 od 8 slučajeva;
  • Genoderma Lucidum - stopa kočenja tumora iznosi 98,5 %, s potpunim povlačenjem tumora u 4 od 5 slučajeva (kod nekih komponenti stopa kočenja tumora iznosi do 100 %, s potpunim povlačenjem tumora u svim slučajevima), itd.

Posebno je značajno istaći da pojedini antitumorni agensi djeluju ne samo na primarne tumore, nego i u visokom stepenu koče pojavu i razvoj metastaza. Navedeni istraživači, kao i oba Morija (otac i sin), Maeda, Taguchi, Nanba, Aoki i brojni drugi, nepobitno su dokazali da neke ljekovite gljive pokazuju visoku ili vrlo visoku stopu kočenja rasta različitih tumora, ali i značajnu stopu njihova potpunog povlačenja ako se s upotrebom počne pravovremeno, kao i vrlo snažnu zaštitu od tumora ako se uzimaju prije njegova nastanka.

Reishi gljive su sposobne da zaštite jetru od oštećenja izazvanim raznim fiziološkim i biološkim faktorima. Osim toga efekti uzimanja Ganoderme mogu se videti i prije i poslije oštećenja jetre. Ganoderma gljive su redovno preporučivane od strane kineskih ljekara u liječenju hroničnog hepatitisa. Rezultati istraživanja u Japanu su pokazala da uzimanje Ganoderme u trajanju od 2-15 nedelja kod pacijenata obolelih od hepatitisa da ukupna stopa uspješnosti je bila od 70-90%, stoga Ganoderma gljive se mogu koristiti za regeneraciju jetre i detoksikaciju, razne vrste hroničnog hepatitisa a takođe i za uspešno tretiranje lošeg rada jetrenih funkcija.

Vijekovima je Ganoderma poznata kao kardiovaskularna biljka pa je tako rutinski prepisivana u staroj Kini i Japanu pacijentima sa “bolovima u grudima“, sa stresom i/ili koronarno arterijskim oboljenjima. Kinski naučnici su našli da Ganoderma poboljšava krvotok i da sadrži kiseline tripertene koje snižavaju visok krvni pritisak, smanjuju holesterol i samim tim sprječavaju srčana oboljenja – infarkt. Šestomjesečna klinička istraživanja na medicinskom fakultetu u Tokiju su pokazala da je skoro polovina od 53 pacijenta sa povećanim krvnim pritiskom imala značajno sniženje krvnog pritiska poslije uzimanja extrakta Ganoderme a slične rezultate su dobili Kineski naučnici u svojim obimnim istraživanjima dejstva extrakta Ganoderme na pacijente sa visokim nivoom holesterola kod kojih je nivo holesterola značajno opao posle samo 1-4 meseca svakodnevnog konzumiranja extrakta (kod 68% od 90 pacijenata).

 

U ponudi:

Reishi 60 caps.