18.05.2015.

Još jedan dokaz o društvenoj odgovornosti kompanije MakroVita - dodjela certifikata "Zelena tačka"

Potvrda za brigu o okolišu, zdravlju Planete i zelenu budućnost

MakroVita d.o.o. kao dokazana društveno odgovorna firma od početka svog rada 2006. godine, 14. maja 2015., u organizaciji Ekopak-a dobila je certifikat ''Zelena tačka'' koji krajnjem potrošaču daje do znanja da, nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, postoji sistem prikupljanja i reciklaže, umjesto da završi na deponiji ili okolišu.
Dio ovog sistema je i MakroVita što potvrđuje naš stalni angažman u svim poljima kao društveno odgovorna firma.

Par riječi o dodjeli by Ekopak 

„Sarajevo, 14. maj 2015 - Ekopak je 14. maja u Hotelu Hercegovina na Ilidži, upriličio zvaničnu dodjelu certifikata „Zelena tačka“. Certifikati su uručeni direktorima i predstavnicima kompanija: Akova, Atlantic Grupa, dm, Dukat, Coca Cola, Fabrika duhana Sarajevo, Heidelberg Cementara Kakanj, Henkel, JUB, MakroVita, Orbico, Stock, Holdina te drugih kompanija koje su potpisivanjem ugovora sa Ekopakom stekle pravo korištenja znaka „Zelena tačka“ na ambalaži svojih proizvoda.
Dodjelom certifikata, Ekopak želi izraziti zadovoljstvo i zahvalnost kompanijama koje su u Ekopaku prepoznale svog operatera sistema te mu ukazale povjerenje da u njihovo ime ispunjava obaveze za reciklažu koje proizilaze iz Pravilnika o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom u Federaciji BiH.

Predstavnici Ekopaka su i u prethodnom periodu posjetili sjedište kompanija Ledo, Ataco, Agrokor i Bossin kako bi im lično uručili certifikat „Zelena tačka“.

Certifikat „Zelena tačka“ je pokazatelj društvene odgovornosti kompanija koje brinu o zaštiti okoliša i ambalažnom otpadu nastalom nakon korištenja njihovih proizvoda, te preko Ekopaka finansijski doprinose uspostavi i razvoju efikasnog, transparentnog, održivog i dugoročnog sistema prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada u BiH.

U narednom periodu, ovaj certifikat će biti uručen svim kompanijama (proizvođačima, uvoznicima i krajnjim snabdjevačima) koje su uključene u sistem Ekopaka i koje na tržište plasiraju proizvode označene znakom „Zelene tačke“, te na taj način omogućavaju i svim potrošačima da kupovinom proizvoda s ovim znakom daju svoj doprinos zaštiti okoliša.
„Zelena tačka“ je međunarodno zaštićeni znak Pro Europe-a, krovne organizacije evropskih operatera sistema za upravljanje ambalažom i ambalažnim otpadom. Znak „Zelene tačke“ je najrasprostranjeniji i najviše korišteni zaštićeni znak na svijetu, zaštićen u više od 170 zemalja. Oko 460 milijardi jedinica ambalaže se godišnje označi ‘Zelenom tačkom’, a više od 170,000 kompanija označava ambalažu proizvoda ovim znakom. 300 miliona građana u EU ima pristup razdvojenom sakupljanju ambalažnog otpada koji se finansira od operatera članova PRO EUROPE-a.“*

*izvor